Vzdělávání v rámci Klubu Pathfinder

Klub Pathfinder podporuje vzdělávání svých vedoucích ať už v rámci své organizece nebo organizací jiných. Vedoucí vzdělávacích aktivit jsou absolvoventy skautské lesní školy nebo držiteli certifikátů z dalších výchovně vzdělávacích kurzů pro dospělé, působí jako lektoři a dále se vzdělávají.

Vzdělávací programy pro vedoucí

 • Rádcovské kurzy - více zde
 • Vůdcovské kurzy - více zde
 • Masterguide - více zde
 • Lesní škola
 • Školení, semináře a kurzy dle potřeby - např. zdravotnická příprava nebo školení o hospodaření

Pracovní a motivačně relaxační aktivity

 • Sněm KP a zasedání rad a výborů
  • Sněm je nejvyšším orgánem Klubu Pathfinder, koná se s tříletou periodicitou, konkrétní programy a závěry sněmů, rad a výborů jsou k dispozici v interní části webu.
 • Vůdcovské a rádcovské speciály
  • Jedno- nebo vícedenní akce s konkrétním prakticky realizovaným programem - např. vodáctví, vysokohorská turistika, orientace v terénu, vysoká lana, snowboarding, výchova dětí nebo zážitková pedagogika. Meze nejsou stanoveny - četnost a zaměření určují organizátoři. Speciály se pořádají v rámci jednotlivých sdružení nebo pro celou unii.
 • Pracovně-motivační a relaxační setkání
  • Např. každoroční Výroční setkání vedoucích v ČS KP na podzim ke zhodnocení uplynulého a naplánování následujícího roku.

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra