Rádcovské kurzy

Jsou to kurzy určené "náctiletým", kteří chtějí pracovat v oddílech, pomáhat vedoucím a vést děti. V Českém sdružení se kurzy pořádají centrálně jednou za dva roky. V Moravsko-slezském sdružení se kurzy pořádají obdobně v závislosti na potřebách jednotlivých oblastí.

RK jsou organizovány následovně:

 • Věk účastníků: 15 a více let
 • Smysl: Podchytit aktivnější děti s perspektivou stát se vedoucími, vyhledávat a rozvíjet osobnosti s organizačními a vůdčími schopnostmi, připravit se na vůdcovský kurz, prakticky se uplatnit v oddíle
 • Frekvence konání a délka kurzu: Kurz se připravuje se zpravidla jednou za dva roky. Obvykle se skládá z jednoho týdenního soustředění (během léta) a několika víkendů.
 • Program kurzu: Během víkendů se probíhá hlavně teorie, instrukce ohledně kurzu a celkově úvod do všech probíraných oblastí. Následuje týden v přírodě na tábořišti, který je pojímán jako modelový systém dětského letního tábora, kde si účastníci mají vyzkoušet a osvojit praktické dovednosti, způsoby řešení situací, organizaci času a různé formy činností.
 • Zkoušky: Skládají se nakonec, a to dvojí - písemné a praktické. Při neúspěšném výsledku má dotyčný možnost zkoušky v náhradním termínu opakovat.
 • Lektoři (instruktoři kurzu): Jde o absolventy vůdcovského kurzu, lesní školy nebo lidi s praxí v oboru. Na výuku tábornických dovedností a praktik jsou vždy přizváni odborníci daného oboru.
 • Následná činnost: Práce v oddílech po boku vůdců. Absolventi rádcovských kurzů se také mohou účastnit rádcovských speciálů, které pro ně pořádají oblasti nebo sdružení.

 1.  

  2014 - ČS - zvadlo, foto RK-I, RK-II, RK-III (foto + video)

  2014 - MSS - reportáž + foto

  2012 - ČS - zvadlo, foto RK-I, RK-II, RK-III (foto + video), RK-IV

  2010 - ČS - zvadlo - 16. - 18.4. 2010 a letní soustředění 4. - 11.7. 2010, fotky z RK-I, RK-II

  2009 - MSS - zvadlo

  2008 - ČS - zvadlo (již 6. rádcák ČS) - fotky RK-I, RK-II, RK-opravky

  2006 - MSS - zvadlo

  2006 - ČS - zvadlo, reportáž, fotky zde

  2004 - ČS - Mentaurov - foto zde, Peklo - foto zde, opravky zde

  2002 - ČS - foto zde

   

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra