Administrativa Klubu Pathfinder

Činovníci

  • Osoby volené sněmem do určitého orgánu KP nebo jmenované výkonnou radou do určité funkce. Kontakty na činovníky KP naleznete v sekci "Kontakt" a v jejích podsekcích.

Statutární zástupci

  • Osoby oprávněné k jednání jménem Klubu Pathfinder. Další osoby mohou jednat za KP pouze na základě zplnomocnění statutárními zástupci.

Ekonom

  • Vede hospodaření KP (zaúčtovává veškeré akce a výdaje KP)

Kancelář KP

  • Zajišťuje dokumenty (potřebné např. pro získání grantů) - doklady o právní subjektivitě (ověřené stanovy apod.), dále prodej Biblí pro Pathfindery.
  • Krojové košile, nášivky, metodiky apod. je možné objednávat v PATHFINDERSHOPU a JUNshopu. Více informací na interních stránkách.

Plány oblastních akcí a akcí sdružení na příslušný rok, vč. rozpočtu

  • koordinují vedoucí sdružení ve spolupráci s výkonnou radou a výborem svého sdružení
  • KP financuje svou činnost z příjmů z registračních poplatků, státních programů, grantů měst a krajů, sponzorských darů. Hospodaření probíhá v souladu s plánem hospodaření a financování akcí a projektů, které jsou v rámci rozpočtu každoročně sestavovány.
  • Ekonomovi KP jsou předkládána vyúčtování akcí a nákupu materiálového vybavení pro potřeby oddílů a oblastí. Vyúčtování jsou pak součástí účetnictví KP. Formuláře k vyhotovení vyúčtování spolu s obecnými pokyny jsou k dispozici na interních stránkách KP.
  • Žádosti o vystavení faktur vyřizuje ekonom KP - v případě táborů a faktur za pobyt na táboře je termín pro podání požadavků do konce května.

Konkrétní informace o hospodaření KP jako celku i jednotlivých oddílů (včetně interních dokumentů) najdou vedoucí KP na interních stránkách.

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra