Vůdcovské kurzy

 • Smysl, garance a platnost
   • Získání kvalifikace pro práci s dětmi - získání informací, teoretických i praktických dovedností ze všech oblastí (pedagogika a psychologie, metodika a organizace činnosti, principy, poslání a historie KP, právní povědomí, konkrétní znalosti a dovednosti z jednotlivých oborů činnosti).
   • Klub Pathfinder získává pravidelně pro toto školení akreditaci od MŠMT. Absolvování tohoto školení je jednorázové a není třeba získané osvědčení obnovovat.
   • Věk: 18 a více let
    • Frekvence konání a délka kurzu: Kurz se obvykle připravuje každé dva roky. Součástí klasického kurzu jsou obvykle 2 a více víkendových setkání pořádaných sdružením a vícedenní letní soustředění, které je společné pro celý KP.
    • Program: Je dán cílem tohoto kurzu. Požadavky na jeho obsah a hodinovou dotaci stanovuje MŠMT, stejně tak jako požadavky na odbornou způsobilost školitelů. Zde můžete do těchto podmínek nahlédnout. Naše organizace navíc tento závazný program rozšiřuje o některé oblasti, které jsou specifické pro KP.
     • Zkoušky: Skládají se na závěr a to dvojí - písemné a ústní praktické. Součástí zkoušky je také úspěšné zvládnutí písemné práce na zvolené téma, kterou uchazeč předkládá. Při neúspěšném výsledku má frekventant možnost zkoušku v náhradním termínu opakovat. Absolvent získává certifikát, který ho opravňuje k vedení oddílu nebo k vedení letních táborů.
 • Lektoři (nstruktoři kurzu): Jde o absolventy vůdcovského kurzu, lesní školy nebo lidi s praxí v oboru. Na výuku specifických dovedností a znalostí jsou vždy přizváni odborníci daného oboru.
 • Typy vůdcovských kurzů
  • Klasický vůdcovský kurz je určen pro všechny vedoucí v KP, kteří se práci s dětmi chtějí dále věnovat. Z absolventů vůdcovského kurzu vychází certifikovaní vedoucí družin, oddílů, táborových týmů, hlavní vedoucí oddílů a hlavní vedoucí táborů a akcí.
  • Vůdcovský kurz "Poučený vedoucí" je určen jako minimum pro vedoucí, kteří již pracují s dětmi a nepotřebují mít tak obsáhlé znalosti ve všech oblastech (např. vedení táborů). Jde o zjednodušenou verzi kurzu.
  • Vůdcovský kurz 30+ je určen vedoucím starším 30 let, kteří již s dětmi pracují a potřebují si doplnit kvalifikaci pro svou činnost. Probíhá ve dvou víkendech, je ukončen klasickým testem.

 

2017 

Termíny: 17.-19.3. / 2.- 4.6. / 30.7. - 6.8. / 13. - 15.10. / 15. - 17.12.

Termíny: 3.-5.3. / 19.- 21.5. / 23.6. - 2.7. 

2016

2015 

Termíny: 27.2.-1.3. / 27-29.3. / 24-26.4. / KP ČR - společný týden / 27-29.11.

Termíny: 20-22.3. / 17-19.4. / KP ČR - společný týden

 • Společný MSS+ČS praktický týden Vůdcovského kurzu proběhne 19-27.6. - Lipová lázně (Jeseníky)

2013

 • MSS KP - pozvánka na VK 2013 zde. Termíny setkání: 8. - 10. 2., 8. - 10. 3., 5. - 7. 4. a společný týden s ČS 21. - 30. 6. 
  • aktuální informace ke kurzu + fotografie z proběhlých víkendů zde
 • ČS KP - pozvánka a přihláška na VK zde. Termíny setkání 22. - 24. 3., 19. - 21. 4., 17. - 19. 5. a společný týden 21. - 30. 6.

2012

 • vůdcovský kurz 18. - 20. 5. (v rámci projektu - zakázky MŠMT) - zvadlo zde, foto zde
 • vůdcovský kurz "poučený vedoucí", 6. - 7. 10. 2012

2011

 • Vůdcovský kurz 30+: 1. část: 8. - 10. 4. 2011, 2. část: 10. - 12. 6. 2011, Nymburk (skautská základna Tortuga) - informace zde

2010

 • Vůdcovský kurz pro studenty TS a kazatele - 4. - 7. 10. 2010.

2009

 • Vůdcovský kurz "Guláš"
 • Průběh
  • ČS 1. stupeň: 6. - 8. 3. 2009 a 17. - 19. 4. 2009, Nymburk (skautská základna Tortuga) - informace zde, foto z 1. víkendu zde, z 2. víkendu zde
  • MSS 1. stupeň: 21. - 22. 2. 2009 a 21. - 22. 3. 2009, Lipník nad Bečvou (základní škola)
  • Unie 2. stupeň: 26. 6. - 5. 7. 2009, Číchov (RS Jalovec) - informace zde, foto zde

2008

 • Vůdcovský kurz 30+ v termínu: 1. stupeň 11. - 13. 4. 2008 (práce s oddílem), 2. stupeň 21.- 22. 6. 2008 (vedení tábora), závěrečný test 7. 9. 2008 - foto 1. stupeň zde, závěr zde
 • podrobné informace zde

2007

 • Vůdcovský kurz "Mise možná"
  • ČS 1. stupeň: 16. - 18. 2007 ve Mšenu (RS) a 20. - 22. 4. 2007 v Nymburku (Tortuga) - info zde + info o 2. víkendu, foto z 1. stupně zde
  • MSS 1. stupeň: 10. -11. 2. 2007 v Lipníku nad Bečvou a 3. - 4. 3. 2007 tamtéž - info zde
  • Unie 2. stupeň: 22. 6. - 1. 7. 2007 ve Svratouchu (RS Naděje) - foto zde
  • Setkání absolventů VK2007 - 25. - 27. 4. 2008 - podrobné info zde, foto zde

2005

 • Vůdcovský kurz "Barvy všechny" - zde najdete informace o VK 2005 a rozpis programu 1. stupně, dále se můžete podívat na fotky a reportáž o průběhu 
 • Setkání absolventů VK2005 - Akord, srpen 2006 - foto zde

2003

 • Vůdcovský kurz ČS - foto zde
 • Vůdcovský kurz ČSU, Hutě pod Třemšínem - foto zde

2000

 • Vůdcovský kurz, Březiny - foto zde

V interní části webu v sekci vzdělávání je k dispozici seznam absolventů VK, skripta pro výuku na VK a další informace z různých oblastí pro vůdce.

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra