MasterGuide - Instruktorský kurz

             

 • Smysl kurzu: Je to nový vzdělávací program, na jehož konci budou stát první MasterGuides (tedy vůdci vůdců), čili příští instruktoři vůdcovských a rádcovských kurzů, organizátoři unijních, oblastních i sdružeňových akcí či autoři a koordinátoři projektů. 
   • Věk: 21 a více let
   • Podmínky účasti: absolvování vůdcovského kurzu, minimálně dva roky praxe jako vůdce KP
    • Frekvence konání a délka kurzu: Kurz je koncipován jako dvouleté kombinované studium, které se skládá ze 4 prezenčních setkání a v mezidobí ze studia formou e-learningu. Předpokládáme jeho opakování v pětileté periodě.
     • Obsah kurzu - tři moduly: pedagogika, vůdcovství, duchovní rozvoj. 
 • Lektoři (instruktoři kurzu): Jde o absolventy vůdcovského kurzu, lesní školy nebo lidi s praxí v oboru. Na výuku specifických dovedností a znalostí jsou vždy přizváni odborníci daného oboru.

 

MasterGuide kurz 2017-2018 (pozvánka ke stažení) 

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra