Registrace členů ve spolku KLUB PATHFINDER z.s.

  • Zajišťuje kancelář KP - registrace probíhají počátkem roku, zpravidla do konce ledna.
  • Způsob provedení: Skrze portál REGINA - registrační systém KP. Vedoucím oddílů jsou zasílány e-mailem přístupové heslo spolu s návodem, jak postupovat při registraci. Nově se lze přihlášit přes KP google e-mail vedoucího. Dalším krokem je poukázání platby registračních poplatků na účet KP pod přiděleným var. symbolem.
  • Zaregistrovaný člen je zařazen do databáze členů KP, ale registrace je dokončena až zaplacením registračního poplatku a odevzdáním vyplněné a podepsané reg. karty (ke stažení na int. stránkách)!
  • Registrační poplatek: 200,- Kč pro stávající i nové členy.
  • Číslo účtu: 2400101213/2010 - nahlédni na účet.
  • Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku pro rok 2024: 124+číslo oddílu (např. oddíl 047: 124047).
  • Databáze KP - osobní údaje členů, poskytnuté pro potřebu registrace, jsou chráněny a nemohou být poskytovány třetím osobám. V systému jsou zpřístupněny pouze vedoucímu oddílu a poté vždy vedoucímu nadřízené složky (oblasti, sdružení) nebo jiným pověřeným osobám s konkrétním úkolem a oprávněním.
  • Registrace dalších přibyvších členů je možná i v průběhu roku (iniciátorem je vedoucí oddílu, do kterého bude zájemce začleněn). 
  • Dotazy, připomínky, nejasnosti zasílejte prosím na kancelar@pathfinder.cz.

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra