O Březovém lístku

Březový lístek je symbolem věrného přátelství, moudrosti, tolerance a krásy ducha, je symbolem, který si vzalo do znaku hnutí spojující dětské a mládežnické kolektivy v myšlence přátelství rozrůzněných. Odznak březového lístku se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým.

Odznaky mají 12 barevných stupňů, jejich udělení je věkově neomezené. Březové lístky se udělují od roku 1965 a s nápadem oceňovat za práci s dětmi a mládeží přišel Jan Šimáně – Galén, tehdejší redaktor časopisu ABC a pozdější šéfredaktor znovuzrozeného časopisu Mladý hlasatel.

Více informací o celém konceptu najdete ZDE.

Pyramida

Pyramida březových lístků vzniká hierarchickým a statistickým zobrazením jednotlivých nositelů Březových lístků s udělenými stupni. Ideální pyramida obsahuje na 1 zlatý BL až 2048 zelených BL, celkem by v ní bylo zahrnuto 4095 různých stupňů. Této ideální pyramidy lze dosáhnout velmi těžko.

Pyramidu Klubu Pathfinder si můžeš prohlédnout ZDE.

Galénův nadační fond

O výrobu a distribuci Březových lístků se stará Galénův nadační fond. Tento fond chce finančně podporovat šíření Březových lístků a lidé kolem něj se pravidelně každý rok schází na poradách (PONS) a snaží se zajišťovat chod hnutí do budoucna.

Jak to vlastně funguje?

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra