Foto a Video: Rádcovký kurz MSS 2016 1/4

Rádcovský kurz MSS 2016 - první víkend

 

První březnový víkend proběhlo na horské chatě v Košařiskách první setkání rádcovského kurzu Klubu Pathfinder Moravskoslezského sdružení. Na tento kurz se přihlásilo 35 mladých lidí ve věku 15-18 let.

V příjemném prostředí beskydské přírody se mohli budoucí rádcové naučit něco o sobě v rámci přednášky o psychologii osobnosti. Mohli jsme také přemýšlet o Bibli jako o dopise, který nám zde Bůh zanechal, abychom jej mohli poznávat. Sobotní večer byl ve znamení přežití. Po teoretické přednášce následovala praktická část - přespání venku v nevlídném počasí. Ranní déšť sice zahnal některé odvážlivce, kteří spali pod širým nebem, zpět do chaty, ale na dobré náladě se to nijak neprojevilo. V neděli jsme se s nadšením pustili do luštění šifer všeho druhu - od různých variací morseovky až po neviditelné písmo. Po dobrém obědě a úklidu chaty se budoucí rádcové vypravili na zpáteční cestu k 3km vzdálené autobusové zastávce s novými zážitky a očekáváním, co přinese další setkání, které se uskuteční v červnu.

Smyslem rádcovského kurzu je především motivace mladých lidí pro práci s dětmi. Frekventanti kurzu by po jeho absolvování měli být schopni plnohodnotně spolupracovat s oddílovým vedoucím - v rámci jejich možností a věkovému omezení. Měli by znát základní skautské dovednosti a umět tyto znalosti předat dětem. Nezapomínáme ani na rozvoj osobnosti budoucích rádců, jak v duchovní, tak i duševní rovině.

                                    Radek Kantor

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra