Robinzonáda 2008 - Varvažov

Vítejte zpět v čase! Obrazně řečeno samozřejmě. Projdeme se společně ve vzpomínkách a představách krásnou krajinou ve Varvažově, kde pobíhala letošní velká akce, a to Robinzonáda 2008. Pro tento rok nesla název MISE NOE, pochopitelně ne jen tak pro nic za nic. Stavěli jsme loč, sháněli zvířata do Archy a nakonec to všechno spláchla voda … To ale trochu předbíháme.
Po pátečním příjezdu do tábořiště a ubytování byli všichni opravdu překvapeni nečekaným zahájením v poněkud netradičním stylu – diskotéka. Překvapení, které si všichni užívali, však netrvalo dlouho. Nevázaná zábava a radovánky skončily s příchodem anděla. Vyslechli jsme si kárání ohledně našeho nevhodného chování. Následoval program všem dobře známý a neodmyslitelně patřící ke každé akci – hra a ne jen tak ledajaká. Náročné klopýtání po lesní stráni a plnění záludných úkolů dalo mnohým pořádně zabrat. Hra se poněkud protáhla, všichni už se těšili na kutě.
Ani v sobotu jsme se samozřejmě nenudili. Chválení Pána na louce v přírodě s přáteli, co víc si přát. Ranní pobožnost byla zpestřena pantomimickým a v některých chvílích úsměvným ztvárněním příběhu Noeho. První část sobotního programu nás čekala již dopoledne. Po vysvětlení pravidel se skupinky odebraly na jednotlivá stanoviště, kde za úspěšně splněný úkol dostaly část puzzle Noemovy Archy. Po obědě si skupinky stanoviště proházely a jelo se nanovo J. Náročný den, ale rozhodně jsme si užili legraci a vyzkoušeli jsme si týmovou práci a dovednosti. Povečeřením většina doplnila vydanou energii a následoval volný program, tedy každý podle chuti – fotbal, deskové hry, volejbal, promítání filmů, zpívání apod. Na jeden den myslím až dost zážitků, hajdy do postelí.
V neděli dopoledne nás čekala poslední hra. O hře Evoluce jste již jistě slyšeli, ale určitě jste ji nehráli tak jako kamarádi z Robinzonády. Typický souboj, kámen, nůžky, papír samozřejmě nechyběl, ale mimo této výzvy měly skupinky možnost utkat se v mnoha dalších soutěžích, jako např. dřepovaná, rozesmívaná, házení žabek, mravenci v marmeládě apod.
Určitě znáte Noeho příběh, a proto jistě také víte, proč stavěl Archu. My jsme pocítili na vlastní kůži, jaké to je, když je kolem vás voda, s tím rozdílem, že voda, kterou jsme cítili, tryskala z hasičské hadice. Když se dosoutěžilo, všichni už byli zvědaví, jak to vlastně všechno dopadlo. Vítězná skupina se projela na opravdové lodi! Sami kormidlovali, sami se o vše starali. Tomu říkám odměna! Každý ještě odznak na tričko a hurá domů!
                                                                                              Tak zase za rok ahoj !


Barča Hrabčuková (redaktorka Pathfinder´s life)

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra