Symboly a ceremonie Klubu Pathfinder

Mezi základní symboly Klubu Pathfinder patří zákon, znak, hymna, vlajka, heslo a slib.

Zákon Pathfindera

Já …………............................. usiluji se vším odhodláním:

  • být čestný a upřímný
  • být zdvořilý a poslušný
  • být čistý v myšlení, slovech i činech
  • pečovat o své tělo a odmítat vše, co je poškozuje
  • vážit si kulturního dědictví
  • poznávat, milovat a chránit přírodu
  • být objevitelem a stále se rozvíjet
  • být vnímavým k potřebám druhých lidí a pomáhat jim
  • rozumět poselství Bible a ctít jej
  • odvážně stát za pravdou 

 


Znak

Červený trojúhelník

trojjedinost Boží a úcta k Trojjedinému Bohu - Otci, Synovi a Duchu Svatému
tři póly výchovy (duševní, fyzická, duchovní)
červená je symbol krve Ježíše Krista

Bílý štít

víra, ochrana (V Bibli je Bůh často označován jako štít svého lidu. "Neboj se ... Já jsem štít." Gen. 15:1),
bílá jako barva čistoty ("Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem" Zj. 3:5)

Modrý meč

modrá je barva věrnosti vůči našemu Bohu či našim rodičům, symbol Bible, Ducha Svatého
(Mečem Ducha je slovo Boží. Ef. 6:17)

Někdy užívaný údaj "club" je v dolním cípu znaku označuje začlenění Klubu Pathfinder mezi Pathfindery s působností na celém světě.

Zásady používání znaku - loga - zde (schváleno na jednání UV KP 23. 2. 2009).

 


Hymna

česká verze: slovenská verze:
 

My jdem´ hledat cíl stezky své,
víry, lásky naděje,
po stezce si šlapem´ dál,
Boží láska svítí nám.
Bůh nás všechny má hodně rád,
chceme světu vyzpívat,
Ježíš brzy přijde jako Král,
už přichází.

 

Ó my sme tí hladači právd,
ktoré zanechal nám Pán.
Zjavovať ich životom,
to je našim posolstvom.
Aj čas už dnes hovorí nám,
že čo skoro príde Pán.
On vezme nás všetkých tam,
kde ty i já domov mám.

  Poslechněte si hymnu ve formátu mp3.  

Vlajka

Znak KP ve střídavě modrém a bílém poli.

Heslo

Láska Kristova nás spojuje. 
 


Slib člena

S Boží pomocí a podporou svých kamarádů chci radostně žít tak, jak si přeje Bůh, respektovat druhé lidi a mít je rád. Chci zachovávat zákon Pathfinderů a naplňovat jej svým životem.
- slib skládají členové po určití době působení v KP - po splnění "nováčkovské zkoušky" - na důkaz ztotožnění se s cíli KP. (Při slibu získávají šátek na kroj a slibový odznak.) Složení slibu tedy není automatické, ani není podmínkou pro členství v KP.


 

Pro potřeby KP vypracovala krojová komise v roce 2003 souhrn obecně platných ceremoniálních prvků i zažitých pravidel. Z rozhodnutí sněmu KP v roce 2008 došlo k některým změnám a úpravám, především v krojových předpisech.

 

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra