Aktivity v rámci činnosti Klubu Pathfinder

Akce

  • Zvadla na jednotlivé akce a informace, jsou-li k dispozici, najdete v přehledu akcí pro ČS a MSS v kolonce info.
  • Kalendáře ke stažení jsou zde

Oddílová činnost             

Základním prvkem je pravidelná oddílová činnost tvořená zejména schůzkami v klubovně. Obsah činnosti je určován zájmovým nebo profesním zaměřením dospělého vedoucího a také zájmy členů oddílu. Nosným programem může být život v přírodě, modelářství, hudba a zpěv, počítačový kroužek a podobně. Všechny oddíly však mají společné jádro, které je definováno v programu „Stupně rozvoje pathfindera“ nebo v programu „Kolibřík“. Jedná se o metodické příručky pomáhající jednotlivým vedoucím rozvíjet a inspirovat děti a mládež ve všech základních stránkách osobnosti – vychovávat je k zodpovědnosti k sobě i ke společnosti. Tato činnost v klubovně je samozřejmě doplňována pestrou řadou jiných aktivit, výprav a výletů za poznáním.

Víkendovky 

Další významnou činností jsou oblastní víkendová setkání. Tyto aktivity jsou vždy tématicky zaměřené, často věnované konkrétní věkové skupině. Snaží se být pověstnou šlehačkou na dortu, inspirací i motivací jednotlivých družin. Víkendovky tak umožňují spolupráci vedoucích v rámci oblasti, zvyšují rozhled a sociální kontakty dětí a mládeže, přispívají k rozvoji osobnostních kvalit jednotlivců. Zmíněná setkání jsou zaměřena i na neorganizované děti a mládež. Tento typ aktivit je pak doplněn o setkání celorepubliková (nebo Česká a Moravská), která již mají dlouholetou tradici. Jsou to například: Robinzonáda nebo Helfštýn (akce zaměřené na život v přírodě), Múzička (hudebně dramatická soutěž), Mírák (ostravský festival mládeže), Vločička – (víkend biblických vědomostních soutěží, ale i zimních radovánek) a řada dalších.

Tábory           

Třetím článkem řetězu jsou letní tábory, které jsou organizovány jak na oddílové, tak na oblastní úrovni. Snažíme se dětem nabídnout kvalitní podmínky při zachování nízké ceny (všichni vedoucí pracují bez nároku na odměnu). K tomuto účelu také slouží 4 tábořiště, která neustále zkvalitňujeme. Řada táborů však probíhá i na místech pronajatých apod. Velmi nás těší, že můžeme pozorovat každoroční nárůst účastníků táborů, a to i z řad neorganizované mládeže (dětí), často kamarádů a spolužáků našich členů.

Camporee      

Kromě letních táborů se v době prázdninových měsíců nepravidelně koná také celorepublikové nebo evropské camporee pro děti a kongres pro mládež – soustředění oddílů s kulturním, sportovním a vzdělávacím programem určené dětem nebo mládeži z celé republiky. 

Vzdělávání  

Veškeré aktivity ve prospěch dětí a mládeže jsou samozřejmě závislé na kvalitním dospělém vedoucím, proto klademe velký důraz na hledání, výchovu a vzdělávání lidí, kteří se vedoucími stávají. K tomuto účelu slouží rádcovské a zejména pak vůdcovské kurzy, pravidelné vůdcovské speciály (rozvoj a doškolovaní absolventů VK), metodické pomůcky a vytváření sociálně odborného zázemí pro jednotlivé vedoucí. Speciální kurz pro nové vůdce oddílů nese název „30plus“ zaměřený na frekventanty 30leté a starší. Z této skupiny se pravidelně rekrutují kvalitní a zralí dobrovolníci, kteří pak řadu let věnují svůj čas a schopnosti dětem. 

Spolupráce v rámci ČRDM           

Pravidelně se v řadě měst účastníme festivalu občanských sdružení dětí a mládeže – Bambiriáda, organizovaném střešní organizací.

 

 

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra