Stezka písmáků 

 

 

Nová Stezka písmáků 2021
Milí účastníci soutěže Stezka písmáků. V roce 2021 jsme se rozhodli pro změnu v konceptu Stezky. Nebojte se, každý si najde to své. Uvědomujeme si jednak ne velký zájem dětí o četbu knih obecně, ale i to, že četby Bible se to týká ještě více. Proto jsme pro vás připravili aktivity, které by měly předcházet vlastní četbě textů. Doufáme, že budou motivací si otevřít Bibli a dané příběhy si přečíst v širším kontextu. V letošním roce se chceme zaměřit především na Evangelia. První kolo bude rozděleno do pěti bloků, které postupně budeme zveřejňovat na stránkách www.stezkapismaku.cz a to vždy na začátku měsíců duben, květen, červen, září, říjen. Každý měsíc se budeme věnovat dvěma tématům, která jsou: pravda, věrnost, pomoc, přátelství, zdvořilost, ochrana, poslušnost, radost, hospodárnost, čistota. V doprovodné metodice budou vždy aktivity pro oddílovou činnost, ale také pro rodiny. Tedy bude dobré, pokud v oddíle vedoucí a v rodině někdo ze starších, bude aktivním a provede ostatní daným tématem. Po projití aktivitami a přečtením pasáží k tématu, bude možné vyplnění online otázek na webu soutěže.

 

Věříme, že tato obměna bude požehnáním.
Radost z četby knihy knih přeje tým Stezky.

 

 

soutěž ze znalostí Bible pro děti, dospívající i dospělé

Stezku písmáků již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathfinder. Soutěž probíhá dvoukolově - první kolo se koná od roku 2017 po internetu, avšak další soutěžící mohou být dohlížejícími osobami přihlášeni i pro soutěž podle písemných testů.

Postupující se pak sejdou ke druhému kolu v Praze. Test je vždy vyhodnocen organizátory a správné odpovědi ohodnoceny body; v 1. kole všichni získávají zelený odznak soutěže, v 2. kole "vyhrávají" červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů, avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou pěknou knížku. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny (týmy), a to celkem ve třech věkových kategoriích pro děti a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze jednotlivci:

 • kategorie N (nejmladší) - do 10 let včetně
 • kategorie M (mladší) - 11 až 14 let včetně
 • kategorie S (starší) - 15 - 17 let včetně
 • kategorie P (pokročilí) - od 18 let výše

„Při přihlášení elektronicky web automaticky zkontroluje již dosažený věk podle data narození a soutěžícího definitivně zařadí.“ Po přihlášení k papírovým testům koncem srpna probíhá soutěž až v září a říjnu podle pokynů organizátorů.

V 1. ani ve 2. kole není při soutěži dovoleno používat Bibli ani jiné pomůcky - děti i další soutěžící tak čerpají výhradně ze svých znalostí. Pro každý rok jsou v otázkách předloženy otázky vždy z předem určených biblických knih, takže soutěžící mají možnost se dopředu připravit.

Přehled otázek + graf účasti a úspěšnosti v letech 2000 do současnosti:

 • Otázky a odpovědi jednotlivých ročníků
 • Graf účasti a úspěšnosti v soutěži v průběhu let 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2021 - 22. ročník 

 

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2020 - 21. ročník  

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2019 - 20. ročník  

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2018 - 19. ročník  

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2017 - 18. ročník  

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2016 - 17. ročník  

 
 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2015 - 16. ročník  

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2014 - 15. ročník

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2013 - 14. ročník

 

A jak všechno probíhalo v minulých letech?

Přinášíme podrobné ucelené informace, čísla, statistiky, přehledy, fotografie...

STEZKA PÍSMÁKŮ 2012 - 13. ročník

Fotografie zde (ve fotogalerii 2012, unijní akce) 
Do soutěže se v roce 2012 přihlásilo 283 soutěžících. Do finále postoupilo 137 z nich a 18.11. přijelo soutěžit 111 soutěžících.

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 - 12. ročník

Fotografie - ve fotogalerii 2011/akce v rámci Unie.

Grafické přehledy za ročník 2011 připravil David Čančík - zde - velice zajímavá data - nahlédněte....

 

 STEZKA PÍSMÁKŮ 2010 - 11. ročník

Fotografie - ve fotogalerii 2010/akce v rámci Unie.

 

 STEZKA PÍSMÁKŮ 2009 - 10. ročník

Fotografie - ve fotogalerii 2009/akce v rámci Unie.

 

 STEZKA PÍSMÁKŮ 2008 - 9. ročník

Fotografie - ve fotogalerii 2008/akce v rámci Unie.

Grafické přehledy za ročník 2008 připravil David Čančík) - zde - velice zajímavá data - nahlédněte....

 

 STEZKA PÍSMÁKŮ 2007 - 8. ročník

Fotografie - ve fotogalerii 2007/akce v rámci Unie.

 • informace o ukončení ročníku 2007 zde
 • plakátek k vytištění je zde (pdf;450kB)
 • pravidla soutěže zde
 • motivační text zde + novinka - informace: výzva k nadstavbě pro ty, kdo se již pro věk nad 17 let nemohou do základní soutěže přihlásit jako řádní soutěžící

Grafické přehledy ročník 2007 připravil David Čančík) - zde:

A víte, že jsme s dětmi za léta trvání Stezky písmáka prošli již větší část Bible? - podívejte se na údaje ...

 

 STEZKA PÍSMÁKŮ 2006 - 7. ročník

Fotografie - ve fotogalerii - akce pořádané unijním výborem KP, rok 2006.

Grafické přehledy a tabulky (připravil David Čančík) - zde - nahlédněte (lecos vypovídají) ...

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2005 - 6. ročník

Fotografie k dispozici ve fotogalerii - rok 2005.

Grafické přehledy (připravil David Čančík):

  • graf 0 a 1 - poměry počtu přihlášených, účastníků 1. a 2. kola a těch, co splnili limit + poměrné zastoupení soutěžících z ČS a MSS
  • graf 2 a 3 - poměrné zastoupení jednotlivých církví v soutěži + poměr církví mezi vítězi
  • graf 4 a 5 - poměrné početní + věkové zastoupení děvčat a kluků v soutěži a jejich úspěšnost
  • graf 6 a 7 - početní + věkové zastoupení dětí z jednotlivých církví podle kategorií a jejich úspěšnost
  • graf 8 a 9 - poměry zastoupení děvčat v jednotlivých kategoriích a jejich úspěšnost + poměry zastoupení chlapců v jednotl. kategoriích a jejich úspěšnost
  • graf 10 - srovnání zastoupení soutěžících z CASD/KP z jednotlivých sdružení v letech 2004 a 2005

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2004 - 5. ročník 

Fotografie k dispozici ve fotogalerii - rok 2004.

Grafické přehledy (připravil David Čančík):

  • graf 0 a 1 - poměr počtu přihlášených, účastníků 1. a 2. kola a těch, co splnili limit
  • graf 2 a 3 - poměrné zastoupení jednotlivých církví v soutěži a poměr církví mezi vítězi
  • graf 4 a 5 - poměrné zastoupení děvčat a kluků v soutěži a jejich úspěšnost, poměrné zastoupení děvčat a kluků podle kategorií
  • graf 6 a 7 - početní zastoupení dětí z jednotlivých církví podle kategorií a jejich úspěšnost a úspěšnost celková graf 8 a 9 - poměry zastoupení děvčat v jednotlivých kategoriích a jejich úspěšnost, poměry zastoupení chlapců v jednotl. kategoriích a jejich úspěšnost

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2003 - 4. ročník 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2002 - 3. ročník

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2001 - 2. ročník

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2000 - 1. ročník

 

 

 

 

 

STEZKA PÍSMÁKŮ 2018 - 19. ročník  

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra