Foto a Video: 12 klíčů

12 klíčů UNDERGROUND, Praha 2014

5. dubna 2014 jsem se sjeli v Praze na oblastní akci Tajemství dvanácti klíčů. Patrně tím, že akce byla jednodenní, přihlásilo se na ní hned 94 účastníků! Reálně nás dorazilo 76 a do tělocvičny školy na pražských Vinohradech jsme se vešli úplně v pohodě. Hned od začátku jsme se rozdělili do 12 kmenů Izraele a navodili situaci Izraelců, otročících v Egyptě. Soutěžili jsme, prokazovali svoje schopnosti a také jsme přemýšleli nad tím, jak se v Egyptě asi Izraelci měli a jak těžký musel být jejich odchod z Egypta a putování pouští. Příslušníci všech kmenů byly velmi šikovní, a tak se nám během dopoledne podařilo, díky spojení sil, využít veškeré šance a vyjít přes moře a poušť z Egypta do země zaslíbené.

Po skvělém obědě (největší úspěch sklidil zákusek - palačinky :-)) jsme se vydali na průzkum nově objevené země. A protože letošní akce měla podtitul "12 klíčů - undergroud", čekaly na nás úkoly na stanicích metra a jejich vyřešením jsme pak získali indicie k získání dvanácti klíčů a informaci, co s nimi. Samozřejmě, že se to neobešlo bez problémů, protože nás po cestě pořád pronásledovali strážci těch území a snažili se připravit nás o naše životy... Společným úsilím se ale vše podařilo a ve finále jsme mohli získat i ukrytý poklad. Poznali jsme, že ke splnění úkolů je potřeba umět se domluvit, spolupracovat - jenom díky tomu jsme vyhráli vlastně všichni. Stejně jako Izraelci, když museli spojit své síly, aby se dostali z Egypta, a zvládli všechny nástrahy a společně pak dorazili a mohli žít v zemi, kterou pro ně připravil Pán Bůh.

A letmé postřehy dětí z akce - co se nám líbilo a co nás překvapilo:

 • jak jsme zpívali písničky

 • že nás bylo tak hodně

 • že i vedoucí soutěžili

 • jak jsme hráli živé zvukové pexeso

 • cesta pouští - a že jsme mohli společně získat a darovat další šance (na vyjití z Egypta)

 • cesta pouští byla fakt hustá!!!

 • když jsme chodili po Praze, tak ty strážci, že nás nechytili

 • bylo napínavý, jestli tam ten strážce bude

 • líbilo se mi, že jsme hledali klíče a kódy k pokladu, kde jsou schované podle indicií

 • líbil se mi ten poklad a ten mám v baťůžku

 • líbilo se mi dělat strážce

 • myslel jsem, že to bude o metru a překvapilo mě, že to bylo o rodech - o synech Jákobových, ale bylo to dobré

 • že se jeden klíč nemohl najít (byl fuč! - naštěstí to bylo jenom číslo) a pak že nebylo vůbec jednoduchý všechny zámky otevřít

 • proč jsou na každý akci škodiči?

 • když jsme jeli tramvají, tak tam nastupovala jedna malá paní (s postižením růstu) s pejskem, tak jsme viděli, jak jí řidič vyndal plošinu

 • POKLAD!

Tak za rok zase, na "dvanácti klíčích" Zlatého středu, ahóóój!

 

Zapsala a sebrala: Viki Vlachová, Hrozinky

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra