Stezka písmáků

přehledy a informace z uplynulých ročníků

Chcete si vyzkoušet, jaké je odpovídat na soutěžní otázky? Přinášíme vám přehled otázek z minulých ročníků, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jaké to je soutěžit, abyste se mohli projít po Stezkách písmáků z minulých let. Máte možnost sami si ověřit, zda pro vás jsou tyto "stezky" pohodovou procházkou nebo docela obtížnou túrou, na kterou je třeba pečlivě se připravit, a také poznat, jakou "fyzičkou" ve znalostech Bible jste vlastně vyzbrojeni.

Přehled studovaných biblických knih a soutěžních otázek

2000 2001 2002 2003 2004
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
STUDIUM KNIH:
Evangelia
Kazatel
Přísloví
Skutky apoštolů
Evangelia
Epištoly Jana
Genesis
Exodus
Evangelia
1. Královská
2. Korintským
12 malých proroků
Evangelia
Kazatel
Rut
Skutky Apoštolů
Evangelia
Daniel
Ep. Jakuba
Jozue

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

2005 2006 2007 2008 2009
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník
Evangelia
1.Samuelova
Nehemiáš
Ep. Efezkým
Evangelia
Kniha Soudců
Izajáš
List Galatským

Evangelia
Ester
Jeremiáš
List Kolosským
List Filipským

 
Evangelia
Jonáš
2.Královská
1.list Petrův
2.list Petrův
Evangelia
Rut
2. Samuelova
List Římanům

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

2010 2011 2012 2013 2014
11. ročník 12. ročník 13. ročník 14. ročník 15. ročník
Evangelia
Ezdráš
Numeri
1.list Tesalonickým
2.list Tesalonickým
Evangelia
1. Paralipomenon
Žalmy 1 - 41
List Titovi
List Filemonovi
Evangelia
1.Mojžíšova
Job
1.list Timoteovi
2.list Timoteovi 

Evangelia

5.Mojžíšova

Píseň písní

1.Korintským

 Evangelia

2. Paralipomenon

Pláč Jeremiášův

Listy Janovy + Judův

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

OTÁZKY:

 

2015  2016  2017  2018  2019
16. ročník  17. ročník  18. ročník  19. ročník  

Evangelia

Ezechiel

Žalmy 41 - 100

Židům

Evangelia

Leviticus

Žalmy 101 - 150

Zjevení

Vybrané příběhy 

Marek a Jan

Kazatel

Vybrané příběhy 

Lukáš a Jan

1. Korintským

 

OTÁZKY:  OTÁZKY:
 • 1. - kat. N
 • 1. - kat. M
 • 1. - kat. S
 • 1. - řešení

 • 2. - kat. N
 • 2. - kat. M
 • 2. - kat. S
 • 2. - řešení
 OTÁZKY:
 • 1. - kat. N
 • 1. - kat. M
 • 1. - kat. S
 • 1. - řešení

 • 2. - kat. N
 • 2. - kat. M
 • 2. - kat. S
 • 2. - řešení
 OTÁZKY:
 • 1. - kat. N
 • 1. - kat. M
 • 1. - kat. S
 • 1. - řešení

 • 2. - kat. N
 • 2. - kat. M
 • 2. - kat. S
 • 2. - řešení
 

A kolik dětí a mladých lidí se hlásí do soutěže?

Grafické znázornění počtů účastníků v jednotlivých ročnících soutěže:

 

 

 

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

  

Původní nterní stránky - půjčovna 

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021  22/23).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra