Foto a Video: Vůdcovský speciál

Vůdcovský speciál Triglav

Letošní unijní speciál Klubu Pathfinder hostil kolem třiceti účastníků, kteří se společně sešli
ve Slovinsku v národním parku Triglav, aby se sdíleli, motivovali a hlavně, aby prožili něco
netradičního, co je vyvede z komfortní zóny. Když se zpětně ohlédnu za tím, co jsme zažili,
myslím si, že jsme cíl naplnili beze zbytku.
Většina z nás prožila noc ze středy na čtvrtek buď na cestě nebo na odpočívadle. Zadání totiž
znělo, že ve čtvrtek ráno máme sraz na parkovišti pod vrcholem Triglav, který jsme se
rozhodli zdolat. Triglav je vysoký 2 864 m.n.m. a místy je třeba dávat opravdu pozor, takže
nejde o „turistickou“ horu.
Na první den bylo v plánu dorazit do horské chaty ve 2 a půl tisíci metrech nad mořem s tím,
že další den si odvážlivci „odskočí“ na vrchol a pak se společně sestoupí dolů. Valná většina
účastníků to zvládla, takže výstup můžeme považovat za úspěšný. Na vrcholku nechyběla ani
vlajka Klubu Pathfinder.
Sobotu jsme prožili v kempu u jezera. Dopoledne jsme si vyslechli zamyšlení z Božího slova a
trochu času jsme věnovali i vzájemnému sdílení se. Ve skupinkách jsme diskutovali o tom,
kde se Klub Pathfinder nachází a kam směřuje. Čas byl i pro porovnání naší práce v různých
koutech našich republik, diskuzi o výjimečném spojení Klubu Pathfinder a církve nebo o tom,
do jaké míry bychom měli mít profesionální vedení.
Sobotní odpoledne jsme věnovali průzkumu okolí. Vydali jsme se na plavbu po jezeru s cílem
prozkoumat ostrůvek s kostelem uprostřed. Byl to hezký zážitek a počasí nám přálo.
Několik společných dnů rychle uplynulo a v neděli ráno jsme už museli vyrazit zpátky domů
ke svým oddílům, rodinám, práci a povinnostem. Myslím si, že to byl hezky prožitý čas, který
dal účastníkům mnoho nového.

Jakub Fraj

 

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra