Foto a Video: Bloudění Příbramí 2018

Bloudění Příbramí 2018

 

Je teprve 15 min před otevřením registrace a do naší klubovny začínají pronikat první skupinky nedočkavých zájemců o účast v 3. ročníku městské orientační hry Bloudění Příbramí.

Letos jsme se pokusili zacílit naši pozornost na téma příbramské křížky a propojit je s odkazem dobrovolnických spolků a organizací, které existovali již před založením Československa před 100 lety. Jako inspiraci jsme z nově vzniklých zařadili dobrovolnická centra ADRA.

Po registraci a vysvětlení pravidel soutěže se začínají tvořit 2 - 4 členné týmy, kterých na trať vyráží celkem 6 v celkovém počtu 21 soutěžících. Deštivé počasí ani věkové rozpětí účastníků které je od 5 do 52 let není na překážku a tak se všichni vydávají na svoji 2 hodinovou pouť do městského prostředí. Úkolem je v časovém limitu navštívit co nejvíce z 19 stanovišť, která jsou ztvárněna fotografií místa a označenými body na slepé mapě. Každé stanoviště má nějaký úkol, jehož splněním je třeba dokázat svoji přítomnost. Navíc je na 6 stanovištích čeká překvapení v podobě setkání se symbolickým zástupcem dobrovolnické organizace, který pro ně má speciální zadání. Tak se naši průzkumníci potkávají s dobrovolným hasičem, zdravotníkem červeného kříže, skautem, legionářem, zástupcem Sokola a také naším nejmladším 13. letým dobrovolníkem Příbramského DC ADRA.

Statečně smočení vytrvalým deštěm, přesto s úsměvem na tváři se postupně všichni vracejí na základnu, kde je připravený čaj a ovocná svačina. Sčítací komise spočítá body, napíše diplomy, přichystá odměny a můžeme přistoupit k vyhlášení vítězů. Bodové hodnocení je jasné, přesto mi nadá připomenout, že skutečným vítězem může být každý z nás pokud jsme ochotni přijmout nabízenou pomoc shůry a dál ji směrovat těm kteří jsou vedle nás. To je pro mě poučení z dnešního bloudění po příbramských křížcích. Díky všem účastníkům i organizátorům.

 

Zapsal Teoš

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra