Foto a Video: Jižní kříž - tábor mladší - Kolonizace

Na tomto táboře malí průzkumníci prožili 9 dní v nádherné lesnaté přírodě Vimperska. Čekal je program, který se točil kolem kolonizace Ameriky.

Během prodlouženého týdne vypluli společně z Anglie kvůli špatně náboženské situaci za Jakuba Stuarta I. a usadili se v Novém světě, kde společně budovali osadu, kterou pojmenovali Údolí kamarádů. Společně si opatřovali jídlo, ať už sázením řeřichy (obilí) nebo naháněním bizonů a koní. Každý táborník měl možnost vyrobit si vlastního koně z ponožky a dřevěné tyče. Život této rychle rostoucí osady ztrpčoval fakt, že se vyskytovala na území indiánů, kterým museli kolonisté odvádět část svého denního výdělku. Pistolníci a potulné bandy také nenechávali osadníky v klidu. Nakonec se ale vše podařilo a díky diplomacii s indiány odkoupili osadníci půdu a založili plnohodnotné město. Každým dnem táborníky provázelo téma - příběh z Bible - se kterým souvisel i denní program.

Počasí bylo opravdu, až na jeden deštivý den, krásné a tak se šlo ve čtvrtek na Vimperský bazén, odkud se nikomu nechtělo, i po dlouhém čase radovánek, odcházet. Nejraději ale děti hrály indiáský fotbal proti vedoucím a nutno říci, že je porazily na zápasy 2:1.

Jak říkal náš táborový fotograf, Pavel Smolka (kterému vděčíme za krásné fotky): Dá-li Pán, zase se za rok sejdeme a prožijeme další dobrodružství.

za Jižní kříž osadník Pavel P.

Ještě jako bonus video od Kuby K.:

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Londýnská 623 / 30

120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Peroutkova 57

150 00 Praha 5   


Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi Junákem a Klubem Pathfinder

Na základě dobrých vztahů a součinnosti uzavřel Klub Pathfinder s Junákem - Svazem skautů a skautek dohodu o vzájemné spolupráci... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra