Foto a Video: Tvořík JK

Tvořík je akce zaměřená na, jak už název sám napovídá, na tvoření. Podporuje kreativitu a děti si vyzkouší něco nového. Tento ročník se konal na starém známém místě, na faře ve Slivici, která je nedaleko Milína, který je nedaleko Příbrami, která je nedaleko Prahy. Tato víkendovka měla v pozadí téma Martina Luthera a to ne prvoplánově. Tento rok 31. října to bude přesně 500 let ode dne, kdy kazatel Martin Luther vyvěsil na dveřích kostela v německém Wittenbergu svých 95 tezí poukazujících na tehdejší nedostatky katolické církve. Pro odolné malé pathfindery – průzkumníky byl v pátek večer připraven film o životě tohoto reformátora. Většina si ale raději vybrala postel, tedy spacák.

Další den začal uplakaně. Celý týden bylo krásně a nocí z pátka na sobotu začal opravdový liják a pochmurno. To ale nebránilo tomu, abychom se venku po ránu hezky protáhli. Sobotní program se točil kolem několika milníků v životě Martina Luthera. Jeho rozhodnutí stát se mnichem, přibití 95 tezí na kostelní dveře a setkání s jeho nastávající. Průzkumníci se zdárně ujali úkolu ztvárnit všechny krátké příběhy scénkou. Po obědě se všichni rozděleni do týmů vydali na cestu na Makovou horu. Během ní měli bedlivě sledovat informační tabule poznávací stezky. Každý tým měl papír s otázkami, na které hledal odpovědi během této pouti. Počasí bylo neúprosné a všichni nabaleni v tom nejteplejším oblečení pomalu ale jistě kráčeli k cíli. Počasí zřejmě rozhodilo jednu skupinku, která se nakonec ocitla někde úplně jinde, než na konci poznávací stezky. Její členové dostáli své role průzkumníků a objevili krásy nedaleké vesnice.

Neděle procvičila tvořivost všech účastníků na plné obrátky. Dopoledne každá skupinka absolvovala 3 workshopy. První byl zaměřen na tvoření kytiček z prázdných PET lahví a polystyrenu, druhý ukázal malým nadšencům, jak udělat malou pistolku z kolíků na prádlo a na tom třetím děti malovaly … světlem. Ve tmavém sklepě tvořily pomocí baterek obrazce, které potom ve foťáku opravdu vypadaly, jako kdyby měli v rukou štětec se světelnou barvou. Na jejich výtvory se můžete podívat na www.pathfinder.cz/foto. Tento ročník byl myslím povedený a příští rok, zřejmě na stejném místě, budeme tvořit zase něco dalšího.

za Jižní kříž Pavel P.

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Londýnská 623 / 30

120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Peroutkova 57

150 00 Praha 5   


Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi Junákem a Klubem Pathfinder

Na základě dobrých vztahů a součinnosti uzavřel Klub Pathfinder s Junákem - Svazem skautů a skautek dohodu o vzájemné spolupráci... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra