Foto a Video: Helfštýn 2017

V Boží síle navzdory překážkám, to je název letošního „Helfštýnu“ tradiční akce Klubu Pathfinder, která proběhla o víkendu 26.-28. května 2017 v rekreačním středisku U Kateřiny poblíž Štramberku, na kterou přijelo téměř 280 účastníků (z toho něco málo přes 200 dětí).

Hned v pátek večer jsme přivítali návštěvu, velkého Božího muže Davida Zeisbergera (rodáka z nedalekého Suchdolu nad Odrou), který nás provázel celým víkendem a příběhy jeho dobrodružného života se staly i motivem našich her.

V pátek vyprávěl David, jak prožíval své dětství a mládí. Chtěl sloužit Bohu, ale zdálo se, že je to nemožné. Nicméně nemožné u lidí, je možné u Boha! A tak se nakonec, po náročné cestě, dostává do Ameriky, kde vlastně, aniž by to tušil, teprve začalo to největší dobrodružství.

V sobotu pak s námi David sdílel zážitky, jak se seznamoval s indiány, jak se učil jejich jazyk, jak jim předával evangelium a nakonec také, jaké nástrahy mu při tom stály v cestě. Největší komplikací byly moci chtivé bledé tváře. Pod záminkou, že David pomáhá znepřáteleným indiánským kmenům v boji proti „bělochům“, jej zajali a strávil pár měsíců ve vězení. V tomto vězení se však díky Boží milosti naučil další indiánský jazyk, a tak mohl skrze dopisy oslovovat a povzbuzovat v důvěře Bohu mnohé indiánské křesťany.

Jeden takový zašifrovaný dopis obdržely i naše děti a v dopolední hře jej měly za úkol rozluštit. Na stanovištích získávaly za splnění úkolů jednotlivá písmenka šifry a po vyluštění měly za úkol napsat samy povzbuzující dopis Davidovi Zeisbergerovi. Mimo to také dostaly za úkol všímat si kamarádů a lidí kolem a povzbudit toho, kdo to podle nich potřebuje.

Odpoledne nám David povyprávěl o jedné z jeho asi nejtěžší zkoušce. Když bledé tváře získaly lstí pozemky, na kterých indiáni vybudovali své domky, pole a zahrady, byli nuceni všechno své živobytí opustit a vypravili se na dlouhou cestu plnou nástrah do Ohaia ke spřátelenému indiánskému kmeni.

Tato cesta byla v mnohém podobná cestě Izraelců do zaslíbené země Kanán, a tak se při odpolední hře tyto dva příběhy prolínaly. I naše děti se proto ve skupinách vypravily na dlouhou cestu, kde téměř zápasily o přežití, testovaly své dovednosti ve znalostech Bible a oživily i ty Pathfinderské. Nakonec však všichni dorazili živí a zdraví a radovali se z nového života.

V sobotu večer jsme uzavřeli příběh „moravských indiánů“ velkým, ale zároveň smutným vítězstvím jednoho z kmenů, který byl bledými tvářemi vyvražděn jen proto, že nezapřel svou víru v živého Boha. Tento indiánský kmen si vyprosil před svou smrtí milost ve formě jednoho dne života navíc. A celý tento den pak strávili oslavou a chválou Boha. Slzami pohnutý David nás nakonec povzbudil nadějí na společné setkání s těmito indiány v nebeském království.

Noční hra účastníky malinko vrátila v čase, protože úkolem indiánů (děti ve skupinkách) bylo ulovit co nejvíce zvěře, aby přežili zimu.

V neděli nás zase čekal tradiční kolotoč stanovišť, na kterých se ukázala týmová souhra a děti si procvičili všemožné dovednosti.

Velké díky patří všem, kteří se na této akci podíleli a zejména pak vedoucím ze Zlínského kraje, kteří to vše letos připravili. Největší díky však patří Pánu Bohu, protože bez jeho požehnání je marné naše snažení!!!

Haleluja!

Hou, Kamil

Pro více fotek z Helfštýna 2017 >>KLIKNI<<

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra