Sociální fond zřízený pro Pathfindery z ČS

PREAMBULE

Fond podpory dětí a mládeže ze sociáně slabých rodin (dále jen fond) slouží k tomu, aby děti a mladí

lidé dostali podobné podmínky a možnost účastnit se akcí a aktivit pořádaných pod hlavičkou KP. Cílem

je zamezit případům, kdy jejich účasti na těchto akcích a aktivitách brání pouze omezené finanční

možnosti rodičů.

PRO KOHO

 • děti a mládež do 18 let ze sociálně slabých rodin
 • na podporu účasti takovýchto účastníků na aktivitách pořádaných KP

 

TYPY PODPORY

Krátkodobé akce: (do 6 dnů)

 • 20 % účastník
 • 30 % místní sbor
 • 50 % ČS

Dlouhodobé akce: (tábory, akce 7 dní a více)

 • 50 % účastník
 • 20 % místní sbor
 • 30 % ČS

 

POSTUP

 • Vedoucí KP, DSŠ, mládeže požádá výbor sboru o podporu.
 • Výbor sboru rozhodne o podpoře na základě oprávněnosti požadavku.
 • Vedoucí KP (DSŠ, mládeže)  požádá ČS (prostřednictvím formuláře na interních stránkách KP - pokud nemá přístup, kontaktuje Romana Buchtela) o podporu z fondu a ten do 14 dnů potvrdí/nepotvrdí přidělení podpory. 
 • Poté sbor poskytne žádajícímu vedoucímu částku za sbor a ČS.
 • Následně bude schválená částka z fondu zaslána na účet sboru.

 

ZDROJE FONDU

Zdroj fondu je z prostředků ČS z části kompenzací. 

 

SPRÁVCI FONDU

 • předseda ČS
 • hospodář ČS
 • tajemník ČS
 • vedoucí oddělení dětí / KP ČS
 • vedoucí oddělení mládeže ČS

Důležité


Vyhledávání


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi Junákem a Klubem Pathfinder

Na základě dobrých vztahů a součinnosti uzavřel Klub Pathfinder s Junákem - Svazem skautů a skautek dohodu o vzájemné spolupráci... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra