Registrace členů v z.s. Klub Pathfinder

  • Zajišťuje sekretářka KP - registrace probíhají počátkem roku, zpravidla do konce ledna.
  • Způsob provedení: Skrze portál REGINA - registrační systém KP. Vedoucím oddílů jsou zasílány e-mailem přístupové heslo spolu s návodem, jak postupovat při registraci. Dalším krokem je poukázání platby registračních poplatků na účet KP pod přiděleným var. symbolem.
  • Zaregistrovaný člen je zařazen do databáze členů KP - registrace je dokončena zaplacením registračního poplatku!
  • Registrační poplatek: 100,- Kč pro stávající i nové členy.
  • Číslo účtu: 2400101213/2010 - nahlédni na účet.
  • Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku: 117+číslo oddílu (např. oddíl 045: 117045).
  • Databáze KP - osobní údaje členů, poskytnuté pro potřebu registrace, jsou chráněny a nemohou být poskytovány třetím osobám. V systému jsou zpřístupněny pouze vedoucímu oddílu a poté vždy vedoucímu nadřízené složky (oblasti, sdružení) nebo jiným pověřeným osobám s konkrétním úkolem a oprávněním.
  • Registrace dalších přibyvších členů je možná i v průběhu roku (iniciátorem je vedoucí oddílu, do kterého bude zájemce začleněn). 
  • Dotazy, připomínky, nejasnosti zasílejte prosím na ingrid@pathfinder.cz.

Důležité


Vyhledávání


Kompas

Od 15.9. 2016 na Youtube.


Základní údaje

Fakturační adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Londýnská 623 / 30

120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder, z.s. 
Peroutkova 57

150 00 Praha 5   


Číslo účtu: 2400101213/2010

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku


Interní stránky

 


Soutěž


 Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010/2011-2015/2017-2020).


Dohoda mezi Junákem a Klubem Pathfinder

Na základě dobrých vztahů a součinnosti uzavřel Klub Pathfinder s Junákem - Svazem skautů a skautek dohodu o vzájemné spolupráci... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


Aplikace Pathfinder pro telefony

  • Ke stažení na AppleStore (Pathfinder) a Google Play (Pathfinder Skeleton) 

Odkazy na naše aktivity:

                                

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra