Od září letošního roku se pro vedoucí Klubu Pathfinder otevřela nová možnost vzdělávání a to zapojením se do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme za tuto příležitost vděčni, a proto bychom Vám chtěli projekt Neformálního vzdělávání vedoucích a dobrovolníků KP v krátkosti představit.

 Jak už sám název říká, mohou se do něj zapojit všichni vedoucí a dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase věnují dětem a kterým za to patří velký dík. Věříme, že projekt skrze ně přinese požehnání předně našim dětem.

 Cílem tohoto projektu je nabídnout vzdělání. A jakým způsobem probíhá? Jde o možnost absolvovat například nějaký kurs či školení, podívat se k jiným organizacím, které se věnují dětem a načerpat nové nápady, které mohou využít v oddílech. Získat nové vědomosti a zkušenosti, které si vyzkoušejí v praxi a zároveň je pak budou moci předat dobrovolníkům - rádcům či vedoucím, kteří zatím nemají odvahu jít sami s dětmi do něčeho většího nebo nemají podněty, jak udělat něco jinak a nově. Výsledkem pak bude oživení oddílových schůzek, víkendových akcí, letních táborů a to vše za finanční a metodické podpory získaného grantu.

 A tak nám dovolte i touto cestou oslovit ještě i Vás váhající vedoucí, nebojte se obrátit na koordinátory, kteří rádi vše vysvětlí, ujasní, navrhnou možnosti a nápady a ujistí Vás, že jsme tady od toho, abychom Vám pomohli, jak jen můžeme, aby výsledek stál za to,aby Vás tato služba těšila a dostala možná i nový náboj a dodala Vám novou chuť. Těšíme se na každého z Vás!

za administrativní tým projektu Edita Jurečková

 

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Sledujte nás na sociálních sítích

  

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

  

Nové interní stránky - alfa verze


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020 / 2021).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra