V úterý 15. ledna 2019 se náš předseda David Čančík a místopředsedové Roman Buchtel a Lukáš Jureček sešli se starostou Junáka - českého skauta Josefem Výprachtickým, aby společně zhodnotili naší dosavadní spolupráci.

Klub Pathfinder a Junák pojí společná historie a obě organizace úzce spolupracují i přes to, že se v roce 1995 Klub Pathfinder rozhodl jít vlastní cestou. Díky nim je například přizván zástupce Klubu Pathfinder do Odboru duchovní výchovy Junáka, je možné vzájemně využívat tábořiště a základny nebo společně pracujeme na přípravě akce Stezka písmáka. Dobré vztahy byly následně potvrzeny podpisem smlouvy o spolupráci v roce 2009. 

Lednové setkání se neslo v přátelském duchu a obě strany se shodly, že chtějí v nastaveném směru pokračovat. Klub Pathfinder bude moci i nadále využívat služeb Junshopu a nakupovat (nejen) skautské kroje a obě organizace budou pokračovat ve sdílení tábořišť a základen. Do budoucna chceme hledat i nové formy spolupráce.

 

 

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Prostor pro Vaše podněty


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra