Děkujeme městu Česká Lípa za podporu aktivit místního oddílu Klubu Pathfinder, který se věnuje práci s dětmi i ze sociálně slabších rodin. Díky finanční podpoře se oddíl může pravidelně scházet v klubovně v ZŠ Sever a rozšiřovat svojí materiálně-technickou základnu, kterou pak využívá pro svou činnost.

Oddíl Mravenců z České Lípy mimo jiné pořádá pěší výlety, jezdí na kolech po přírodě či se plaví na lodích po vodě (letos se plavili po Ploučnici a uskutečnili týdenní plavbu po Sázavě). Děti si také vyzkoušely i lezení a slaňování po skalách v okolí města, zaplavaly si v bazénu a vyzkoušely i saunu.

V Klubu Pathfinder učíme děti, jak lépe využívat volný čas - a to bez mobilů a cigaret. Prosazujeme toleranci vůči druhým lidem, starších nevyjímaje. S tím souvisí i slušné a zodpovědné chování ke svému okolí a zvlášť k přírodě. To si pathfindeři z České Lípy uvědomili během úklidu města v rámci dne Země, pořádaného ve spolupráci s Mgr. Ujkovou – Za Českou Lípu krásnější.

Děkujeme za podporu naší činnosti, v níž bychom rádi pokračovali i v příštím roce.

Za Mravence Česká Lípa Petr Müller, vedoucí oddílu.

 

Bobří desetiboj

Důležité


Základní údaje

Fakturační adresa:

KLUB PATHFINDER z.s. 
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2   

IČ: 62939211

Zasílací adresa:

Klub Pathfinder
Peroutkova 57
150 00 Praha 5   


E-mail: kancelar@pathfinder.cz

ID datové schránky: cbssiqh

Číslo účtu: 2400101213/2010

Transparentní účet Fio banka

Klub Pathfinder ve veřejném rejstříku

Odkaz na zpětnovazebný formulář


Interní stránky

 


Výroční zpráva


Čestný titul od MŠMT

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží (2008-2010 / 2011-2015 / 2017-2020).


Dohoda mezi KP a Junákem

Potvrzením nadstandartně dobrých vztahů je dohoda o přátelské spolupráci, kterou v roce 2009 uzavřel KP s Junákem - českým skautem... více zde


Březový lístek

Ocenění "ze spodu" pro dlouholeté vedoucí udělované napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží... více zde


Bible a Slovo na cestu

ČEP a Slovo na cestu - obojí s 64 stránkovou barevnou přílohou a zajímavým povídáním, užitečnými informacemi a návody, s obrázky, mapami, nákresy a prostorem pro poznámky...vice zde


Organizace školního roku


 


Odkazy na naše aktivity:

                             

Odkazy na partnerské organizace a projekty:

        partner junak        partner adra